Zásady ochrany osobních údajů

I.

Úvodní ustanovení

 1. Správce osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volný pohyb těchto údajů (dále jen „GDPR“) je:

Hodler s.r.o.

IČO. 08043159

Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2

Česká republika

Kontakt:

+420 736 414 845

info@alebsa.com

(dále jen „správce“)

 

 1. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, psychických ekonomická, kulturní nebo identita jednotlivce.

 

II.

Zdroje a kategorie osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vaší objednávky. Správce může zpracovávat osobní údaje získané prostřednictvím vašeho používání webových stránek správce.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje nezbytné pro plnění smlouvy a pro inzerci.

 

III.

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Právním důvodem zpracování osobních údajů je
 2. a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. b) GDPR, oprávněný zájem správce na přímém marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 3. b) Váš souhlas za účelem poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a čl. 13 (1) Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích v případě, že jste si zboží neobjednali.
 4. Účelem zpracování osobních údajů je
 5. a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy;
 6. b) zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit;
 7. Nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává Vaše osobní údaje
 2. a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem ak uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů. b) nejdéle... let, pokud není odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

 

V.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 2. a) podílející se na doručování zboží (dropshipping partneři) a poskytovatelé platebních systémů,
 3. b) zajišťující platformu internetového obchodu (Shopify) a další služby související s provozováním internetového obchodu. obchod,
 4. c) poskytování marketingových služeb.
 5. Správce předává osobní údaje do třetí země (mimo EU). Příjemcem osobních údajů ve třetích zemích (USA) je poskytovatel platformy internetového obchodu. Poskytovatel dodržuje rámec EU-US Privacy Shield.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 2. a) právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
 3. b) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně k omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 4. c) právo na výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 5. d) právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,
 6. e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 7. f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu či emailovou adresu správce.
 8. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na osobní údaje.

 

VII.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.

 

VIII.

Soubory cookie

 1. Během vaší návštěvy webových stránek systém vytvoří soubory cookie. Cookie je část informace, která je uložena ve vašem počítači. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie, je však možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie nepřijímal.
 2. Více informací o cookies naleznete zde.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky prostřednictvím online formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že jste je přijali.
 2. Pokud jste si zboží neobjednali, ale chcete být informováni prostřednictvím přímého marketingu, souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím online formuláře. Potvrzením souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Správce zveřejní novou verzi zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách a současně vám správce zašle novou verzi těchto zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách a současně vám správce zašle novou verzi těchto zásad ochrany osobních údajů. zásady na vaší e-mailové adrese.